Grafické partitury a smyčce
2016
ad Sensum Bonum
02297132
spolek
3/H
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti hudby
70 000 Kč
projekt
223 000 Kč
140 000 Kč
15
16,00
x
16,00