Dílna tradičních lidových řemesel
2016
Technické muzeum v Brně
00101435
státní p.o.
29/F
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti podpory uměleckých řemesel a lidových tradic
30 000 Kč
projekt
123 000 Kč
59 000 Kč
15
19,33
x
19,33