Účast na zahraničním festivalu
2016
Soubor lidových písní a tanců MÁJEK
44991371
spolek
28/F
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti podpory uměleckých řemesel a lidových tradic
50 000 Kč
projekt
102 000 Kč
67 000 Kč
15
18,67
x
18,67