Živá encyklopedie folkloru
2016
Soubor lidových písní a tanců MÁJEK
44991371
spolek
27/F
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti podpory uměleckých řemesel a lidových tradic
20 000 Kč
projekt
47 000 Kč
30 000 Kč
15
17,00
x
17,00