26. Dny evropského filmu
2019
EUROFILMFEST s.r.o.
25084071
s.r.o.
5/A
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti audiovize
31 000 Kč
projekt
3 330 000 Kč
250 000 Kč
15
17,33
0
17,33