Přehled dotací statutárního města Brna
FOLKLOR BEZ HRANIC – Setkání souborů
2016
Brněnský Valášek, z.s.
44991274
spolek
24/F
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti podpory uměleckých řemesel a lidových tradic
40 000 Kč
projekt
144 000 Kč
94 000 Kč
15
17,33
x
17,33