Přehled dotací statutárního města Brna
MEZINÁRODNÍ FOLKLORNÍ FESTIVAL V ZAHRANIČÍ
2016
Brněnský Valášek, z.s.
44991274
spolek
23/F
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti podpory uměleckých řemesel a lidových tradic
40 000 Kč
projekt
311 000 Kč
160 000 Kč
15
16,00
x
16,00