Děti dětem 2016
2016
"Sdružení přátel folkloru v Brně"
00487856
spolek
22/F
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti podpory uměleckých řemesel a lidových tradic
20 000 Kč
projekt
40 000 Kč
28 000 Kč
15
17,67
x
17,67