Lidový tanec na Brněnsku - vzdělávací seminář
2016
Občanské sdružení Brněnsko tančí a zpívá
27037673
spolek
18/F
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti podpory uměleckých řemesel a lidových tradic
10 000 Kč
projekt
30 000 Kč
15 000 Kč
15
17,67
x
17,67