Brněnsko tančí a zpívá - hudební a taneční přehlídka souborů a krojovaných skupin Brněnska
2016
Občanské sdružení Brněnsko tančí a zpívá
27037673
spolek
17/F
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti podpory uměleckých řemesel a lidových tradic
35 000 Kč
projekt
100 000 Kč
50 000 Kč
15
18,00
x
18,00