Za našó Rájó - hudební a taneční přehlídka dětských národopisných souborů a skupin
2016
Národopisný soubor Líšňáci
70924431
spolek
15/F
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti podpory uměleckých řemesel a lidových tradic
30 000 Kč
projekt
70 000 Kč
35 000 Kč
15
19,00
x
19,00