Pořízení kontrabasu, údržba hudebních nástrojů
2016
Javorník Brno - folklorní soubor
15530809
spolek
12/F
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti podpory uměleckých řemesel a lidových tradic
20 000 Kč
projekt
38 000 Kč
20 000 Kč
15
19,00
x
19,00