Zahraniční zájezd
2016
Javorník Brno - folklorní soubor
15530809
spolek
11/F
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti podpory uměleckých řemesel a lidových tradic
50 000 Kč
projekt
82 000 Kč
50 000 Kč
15
18,33
x
18,33