Reciproční koncerty a festivaly
2016
Javorník Brno - folklorní soubor
15530809
spolek
10/F
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti podpory uměleckých řemesel a lidových tradic
20 000 Kč
projekt
43 000 Kč
30 000 Kč
15
18,67
x
18,67