Pětadvacetileté putování s lidovou písni a tancem
2016
"Folklorní sdružení Púčik"
62158139
spolek
9/F
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti podpory uměleckých řemesel a lidových tradic
47 000 Kč
projekt
222 000 Kč
80 000 Kč
15
18,33
x
18,33