Slovenský lidový kroj a jeho využití pro folklorní soubor
2016
"Folklorní sdružení Púčik"
62158139
spolek
7/F
neposkytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti podpory uměleckých řemesel a lidových tradic
0 Kč
projekt
110 000 Kč
45 000 Kč
15
14,33
x
14,33