mac365.cz
2019
Centrum pro kulturu a společnost, z. s.
22670629
spolek
3/A
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti audiovize
100 000 Kč
projekt
1 570 000 Kč
766 000 Kč
15
17
0
17