REPREZENTACE MĚSTA BRNA V ZAHRANIČÍ
2016
Dětský folklorní soubor JAVORNÍČEK BRNO, z.s.
64326616
spolek
3/F
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti podpory uměleckých řemesel a lidových tradic
40 000 Kč
projekt
850 000 Kč
250 000 Kč
15
18,33
x
18,33