Zpěváček - Děti a píseň 2016
2016
"Brněnský orchestr lidových nástrojů, o.s."
01260928
spolek
1/F
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti podpory uměleckých řemesel a lidových tradic
47 000 Kč
projekt
235 000 Kč
90 000 Kč
15
18,67
x
18,67