Dětský divadelní soubor Vesna
2016
Vesna, o.p.s.
15529479
o.p.s.
32/D
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti divadla, performance a cirkusu
20 000 Kč
projekt
154 000 Kč
60 000 Kč
II. kolo
13,00
x
13,00