Cesta pěvců
2016
MuseYou o.s.
22885269
spolek
19/D
neposkytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti divadla, performance a cirkusu
0 Kč
projekt
157 000 Kč
92 000 Kč
15
12,67
x
12,67