Dětská scéna 2016 a ŠPÍL-BERG 2016
2016
LUŽÁNKY – středisko volného času, Brno, Lidická 50
00401803
p.o. JMK
17/D
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti divadla, performance a cirkusu
12 000 Kč
projekt
238 000 Kč
56 000 Kč
15
15,33
x
15,33