Freš manéž 2016
2016
LUŽÁNKY – středisko volného času, Brno, Lidická 50
00401803
p.o. JMK
16/D
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti divadla, performance a cirkusu
12 000 Kč
projekt
106 000 Kč
41 000 Kč
15
15,33
x
15,33