Industra Stage 2019
2019
Vaizard, z.ú.
29228107
ústav
32/D
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti divadla, performance a cirkusu
390 000 Kč
projekt
794 000 Kč
553 000 Kč
15
19,67
1
20,67