Přehled dotací statutárního města Brna
Divadlo D'epog / Oběti a viníci / Sezóna 2016
2016
D'EPOG, z. s.
22838864
spolek
4/D
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti divadla, performance a cirkusu
150 000 Kč
činnost
528 000 Kč
364 000 Kč
15
18,33
x
18,33