TÝDEN MĚSTA 2016
2016
CONTAINER41 o.s.
02294893
spolek
3/D
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti divadla, performance a cirkusu
20 000 Kč
projekt
77 000 Kč
53 000 Kč
15
16,67
x
16,67