DIVADELNÍ KONTEJNER 2016
2016
CONTAINER41 o.s.
02294893
spolek
2/D
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti divadla, performance a cirkusu
25 000 Kč
projekt
158 000 Kč
110 000 Kč
15
16,67
x
16,67