Matěj Frank
2016
soukromá osoba
x
FO
17/A
neposkytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti audiovize
0 Kč
projekt
96 000 Kč
66 000 Kč
15
0,00
x
0,00