Celoroční činnost spolku tYhle v roce 2019
2019
tYhle, z.s.
04157699
spolek
31/D
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti divadla, performance a cirkusu
50 000 Kč
činnost
1 342 000 Kč
300 000 Kč
15
15,33
1
16,33