Distribuce dokumentárního filmu Akcept
2016
MgA. Jan Hubáček
75362431
OSVČ
8/A
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti audiovize
80 000 Kč
projekt
218 000 Kč
103 000 Kč
15
16,00
x
16,00