Natočení filmu
2016
soukromá osoba
x
FO
7/A
neposkytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti audiovize
0 Kč
projekt
78 000 Kč
44 000 Kč
15
5,67
x
5,67