Jenůfa
2016
soukromá osoba
x
FO
6/A
neposkytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti audiovize
0 Kč
projekt
1 033 000 Kč
341 000 Kč
15
14,00
x
14,00