Audiovizuální kabinet
2016
Centrum pro kulturu a společnost, o.s.
22670629
spolek
4/A
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti audiovize
60 000 Kč
projekt
244 000 Kč
65 000 Kč
15
16,00
x
16,00