Jiří Bulis - Běh života
2016
"Brněnská B"
22607790
spolek
3/A
neposkytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti audiovize
0 Kč
projekt
233 000 Kč
163 000 Kč
15
13,00
x
13,00