Dokument Sen o stadionu
2016
Bc. Tomáš Hlaváček
88769313
OSVČ
2/A
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti audiovize
99 000 Kč
projekt
236 000 Kč
146 000 Kč
15
16,00
x
16,00