Kino Scala v roce 2016
2016
Aeropolis s.r.o.
02035707
s.r.o.
1/A
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti audiovize
400 000 Kč
činnost
8 530 000 Kč
474 000 Kč
15
17,50
x
17,50