Realizace pamětní desky doc. Dr. Ing. Jaroslavovi Kříženeckému, DrSc.
2018
Ing. Jaroslav Kříženecký
x
FO
x
poskytnutá
Oblast kultury
individuální dotace
100 000 Kč
projekt
100 000 Kč
100 000 Kč
x
x
x
x