Reprezentace města Brna na festivalu v Polsku
2018
Národopisný soubor Líšňáci, z.s.
70924431
spolek
x
poskytnutá
Oblast kultury
individuální dotace
70 000 Kč
projekt
70 000 Kč
70 000 Kč
x
x
x
x