Přehled dotací statutárního města Brna
Letní scéna Divadla Bolka Polívky 2018
2018
DBP, s.r.o.
44961871
s.r.o.
x
poskytnutá
Oblast kultury
individuální dotace
700 000 Kč
projekt
1 802 000 Kč
700 000 Kč
x
x
x
x