Hostování Divadla Bolka Polívky v Londýně v roce 2018
2018
Divadlo Bolka Polívky, z.ú.
06363181
ústav
x
poskytnutá
Oblast kultury
individuální dotace
400 000 Kč
projekt
1 239 500 Kč
400 000 Kč
x
x
x
x