"1968" 50. výročí OKUPACE ČESKOSLOVENSKA VOJSKY VARŠAVSKÉ SMLOUVY
2018
ÚSTAV K 2001, z.ú.
04810872
ústav
x
poskytnutá
Oblast kultury
individuální dotace
500 000 Kč
projekt
1 450 000 Kč
500 000 Kč
x
x
x
x