Přehled dotací statutárního města Brna
Le Cabaret Nomade v roce 2019
2019
Spolek Le Cabaret Nomade
04942833
spolek
27/D
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti divadla, performance a cirkusu
50 000 Kč
činnost
646 000 Kč
152 000 Kč
15
16,33
1
17,33