Výroba nových uniforem
2018
BRNĚNSKÝ MĚSTSKÝ STŘELECKÝ SBOR, z.s.
26620235
spolek
x
poskytnutá
Oblast kultury
individuální dotace
150 000 Kč
projekt
200 000 Kč
150 000 Kč
x
x
x
x