Akce TMB v rámci festivalu RE:PUBLIKA 2018
2018
Technické muzeum v Brně
00101435
státní p.o.
x
poskytnutá
Oblast kultury
individuální dotace
550 000 Kč
projekt
688 000 Kč
550 000 Kč
x
x
x
x