Brno folklorní
2018
Společnost pro lidové tradice, z.s.
22686169
spolek
x
poskytnutá
Oblast kultury
individuální dotace
883 000 Kč
projekt
2 465 000 Kč
883 000 Kč
x
x
x
x