Mezinárodní festival divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER
2018-2021
Janáčkova akademie múzických umění v Brně
62156462
vysoká škola
x
poskytnutá
Oblast kultury
individuální dotace
1 200 000 Kč
projekt
87 983 000 Kč
1 200 000 Kč
x
x
x
x