Mezinárodní soutěž Leoše Janáčka v Brně 2017 – 2021
2017-2021
Janáčkova akademie múzických umění v Brně
62156462
vysoká škola
x
poskytnutá
Oblast kultury
individuální dotace
2 500 000 Kč
projekt
7 500 000 Kč
2 500 000 Kč
x
x
x
x