Zahraniční výjezd kapely Ponk na prestižní hudební veletrh World Music Expo (Womex) 2016
2016
Jakub Nožička
x
FO
x
poskytnutá
Oblast kultury
individuální dotace
84 000 Kč
projekt
84 000 Kč
84 000 Kč
x
x
x
x