Provozní náklady (celoroční činnost) ČFSB - Cyklus abonentských koncertů a příspěvek na mzdy vč. zákonných odvodů
2016
Český filharmonický sbor Brno, o.p.s.
25318926
o.p.s.
x
poskytnutá
Oblast kultury
individuální dotace
2 000 000 Kč
činnost
29 000 000 Kč
2 000 000 Kč
x
x
x
x