Den otevřených dveří a prezentace neslyšících na veřejnosti
2017
Unie neslyšících Brno, z.s.
65761201
spolek
14/K
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti celoroční činnosti hudebních klubů
32 000 Kč
projekt
74 000 Kč
32 000 Kč
15
18
x
18